ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 

Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal)


Εισαγωγή

Ο δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί βοήθημα στη μελέτη του μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ" του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πάτρας.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Pascal.

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα:


 
  Επικοινωνία