ΑΤΕΙ Πάτρας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Αρχική σελίδα / Λογισμικό και εκπαιδευτικό υλικό

 

 

 

Λογισμικό

Στη σελίδα αυτή υπάρχει λογισμικό που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το εγκαταστήσετε για την ανάπτυξη των δικών σας προγραμμάτων σε Pascal. 

Τίτλος λογισμικού Περιγραφή
Turbo Pascal for DOS v7.0 Ολοκληρωμένο περιβάλλον συγγραφής, εκσφαλμάτωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων Pascal για DOS
Turbo Pascal for Windows v1.5

Δισκέτες εγκατάστασης (1-9):

Όλες οι δισκέτες σε ένα αρχείο (5.9 ΜB)

Ολοκληρωμένο περιβάλλον συγγραφής, εκσφαλμάτωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων Pascal για Windows
Free Pascal v1.0.6 Ολοκληρωμένο περιβάλλον για πλήθος λειτουργικών συστημάτων: Dos, Linux, OS/2, Windows (95, 98, ME, 2000, NT), FreeBSD, Solaris, ΒeOS, QNX


Εκπαιδευτικό υλικό

Ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, ερωτήσεις, προγράμματα, κλπ.) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμβάθυνση στον προγραμματισμό με Pascal.

Τίτλος Περιγραφή
Παραδείγματα απλών προγραμμάτων σε Turbo Pascal Περιέχει ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό προγραμμάτων για την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ"
Learn Pascal - The ultimate Pascal tutorial Αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού με τη γλώσσα Pascal, με αρκετά παραδείγματα, γραμμένο από τον Tao Yue του MIT
Pascal Tutorial Θεωρία με αρκετά προγράμματα σε Borland Pascal 7.0
Pascal Programming Notes Θεωρία με αντιπροσωπευτικά προγράμματα σε μορφή τεστ αυτοαξιολόγησης
Pascal language tutorial Θεωρία με αρκετές ασκήσεις και προγράμματα (με τις λύσεις τους)



 

  Επικοινωνία