ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Αρχική σελίδα / Ομάδες συζητήσεων

 

 

 

Ομάδες συζητήσεων

Στις επόμενες σελίδες θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήματα στους υπευθύνους του μαθήματος πάνω σε θέματα που σας απασχολούν (διευκρινίσεις σε θέματα θεωρίας, επίλυση ασκήσεων, προγράμματα.) και, επίσης, να εκθέσετε τις απόψεις σας.

Σε κάθε ομάδα συζήτησης υπάρχουν μηνύματα ταξινομημένα κατά χρονική σειρά. Μπορείτε να διαβάσετε το κάθε μήνυμα, καθώς επίσης και να στείλετε καινούργιο ή απάντηση σε κάποιο προηγούμενο. Η απεικόνιση των ομάδων συζήτησης και των μηνυμάτων που περιέχονται στην κάθε ομάδα ακολουθεί δενδροειδή δομή.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εύρεσης μηνυμάτων με βάση μία ή περισσότερες λέξεις. Τα αποτελέσματα της κάθε αναζήτησης παρουσιάζονται ταξινομημένα κατά χρονική σειρά. Αν η αναζήτηση επιστρέψει περισσότερα από δέκα (10) μηνύματα, τότε γίνεται ομαδοποίηση 10 μηνυμάτων ανά σελίδα. Ομάδες συζητήσεων
  Επικοινωνία