ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Αρχική σελίδα / Γενικές πληροφορίες

 

 

 

Λογισμικό και εκπαιδευτικό υλικό   


Ιστορικό της γλώσσας Pascal

Η Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τον Niklaus Wirth, ένα μέλος του International Federation of Information Processing (IFIP) Working Group 2.1. Ο καθηγητής Niklaus Wirth ανέπτυξε την Pascal με σκοπό την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών τα οποία έλειπαν από άλλες γλώσσες προγραμματισμού της εποχής. Οι κύριοι στόχοι του ήταν η ανάπτυξη μιας αποδοτικής γλώσσας προγραμματισμού, που να επιτρέπει τη δημιουργία πολύ καλά δομημένων και οργανωμένων προγραμμάτων και να λειτουργήσει ως ένα μέσο για τη διδασκαλία των σημαντικών εννοιών του προγραμματισμού υπολογιστών.

Η Pascal, η οποία πήρε την ονομασία της από τον μαθηματικό Blaise Pascal, είναι μια συνέχεια της ALGOL 60, στην ανάπτυξη της οποίας είχε συμμετάσχει και ο Wirth. Η Pascal, επίσης, μιμείται τα προγραμματιστικά στοιχεία της ALGOL 68 και ALGOL-W. Η αρχική έκδοση της γλώσσας έγινε το 1971. 

Περιοχές εφαρμογής της Pascal

Η βασική περιοχή εφαρμογής της Pascal είναι η διδασκαλία προγραμματιστικών τεχνικών σε φοιτητές. Η γλώσσα αυτή δεν είχε σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, πέρα από τη διδασκαλία των αρχών του δομημένου προγραμματισμού. Από την αρχή της δεκαετίας του '70 μέχρι την αρχή της δεκαετίας του '90, η Pascal αποτέλεσε την επιλογή των περισσοτέρων πανεπιστημίων. Τώρα με την αυξανόμενη δημοτικότητα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, χρησιμοποιείται λιγότερο σε σχέση με άλλες γλώσσες, όπως η C++ και η Visual Basic.

Βιβλιογραφία για την Pascal

  • Standard Pascal: Προγραμματισμός, αρχεία, Συγγραφείς: Ατματζίδης Απ., Γλαμπεδάκης Μιχ., Εκδόσεις: Ιων
  • Turbo Pascal, Συγγραφέας: Δημητριάδης Σταύρος, Εκδόσεις: Ιων
  • Εισαγωγή με τη γλώσσα Pascal, Συγγραφείς: Αλεβίζος Θ., Καμπουρέλης Α.
  • Turbo Pascal: Εγχειρίδιο εκμάθησης, Συγγραφέας: Σαραντάκος Νίκος, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
  • Ο οδηγός της Borland για την Turbo Pascal 5.0 & 5.5, Συγγραφέας: Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
  • Εισαγωγή και εφαρμογές της Turbo Pascal, Συγγραφέας: Πετρούτσος Ευάγγελος, Εκδόσεις: Γκιούρδας
  • Πλήρες εγχειρίδιο της Turbo Pascal 6, Συγγραφέας: Σαμαράς Γιάννης, Εκδόσεις: Γκιούρδας
  • Προχωρημένες τεχνικές για την Turbo Pascal, Συγγραφείς: Σοφός Τάσος, Χριστοφίδης Χρήστος, Εκδόσεις: Γκιούρδας 

Όλα τα παραπάνω βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Πάτρας και είναι διαθέσιμα για δανεισμό.


 

  Επικοινωνία