ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Αρχική σελίδα / Σύνδεσμοι

 

 

 

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Διαδικτυακή διεύθυνση Περιγραφή
http://www.devq.net/pascal/ Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα, συνιστώμενα βιβλία, ομάδες συζητήσεων για προγραμματιστικά θέματα
http://www.brain.uni-freiburg.de/~klaus/pascal/weblist.html Περιέχει πλήθος υπερσυνδέσμων σε δικτυακούς τόπους με αντικείμενο διάφορες εκδόσεις της Pascal
http://www.algonet.se/~khaan/tutor/index.html Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για την Turbo Pascal 7.0
http://www.carlstorer.freeserve.co.uk/pascal/index.html Περιέχει απλά μαθήματα και προγράμματα με την Borland Pascal
http://infinity.sequoias.cc.ca.us/faculty/woodbury/Pascal/Pascpage.htm Περιέχει μια συλλογή από επεξηγήσεις των κυριότερων εντολών της Pascal, προγράμματα και ασκήσεις


 


   Επικοινωνία