ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 Προγραμματισμός Η/Υ (Pascal) 

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Τεστ

Ομάδες συζητήσεων

Πίνακας ανακοινώσεων

 

Αρχική σελίδα / On-line tests

 

 

 

Τεστ

Στις επόμενες σελίδες θα μπορέσετε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, επιλέγοντας από έναν ευρύ κατάλογο δοκιμασιών (Τεστ). Η βαθμολόγηση της απόδοσής σας θα γίνεται άμεσα.

Αναλυτικές οδηγίες:

Η πρώτη σελίδα στην οποία οδηγείστε, με τίτλο "Εισαγωγή Ονόματος και Κωδικού" σας προτρέπει να εισάγετε το "Ονομα Χρήστη" και τον "Κωδικό" σας.  Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλα τα τεστ.

Η επόμενη σελίδα έχει τον τίτλο "Επιλογή τάξης". Σ’ αυτή τη σελίδα επιλέγετε την τάξη που επιθυμείτε. Πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξετε κάποια τάξη, διαφορετικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα.

Η μετάβαση από τη μια σελίδα στην επόμενη γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συνέχεια".

Η επόμενη σελίδα με τίτλο "Επιλογή μαθήματος" σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το μάθημα στο οποίο επιθυμείτε να δοκιμαστείτε.

Η επόμενη σελίδα με τίτλο "Επιλογή Tεστ" περιέχει όλα τα διαθέσιμα τεστ για την τάξη και το μάθημα που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγετε ένα τεστ και οδηγείστε στη σελίδα "Λίστα ερωτήσεων" στην οποία υπάρχουν οι ερωτήσεις του επιλεγμένου τεστ. Μετά το τέλος του τεστ πιέζετε το κουμπί "Βαθμολόγηση" για να πάρετε τη βαθμολογία σας.

 Προχωρήστε στα Τεστ 


  Επικοινωνία